Pomagają nam

Polecamy

Partnerzy techniczniKarnety Fundowane OSK

Karnet fundowany jest to możliwość zakupu karnetu na sezon przez dowolną osobę z przeznaczeniem dla osoby niepełnoletniej, która z różnych względów nie może pozwolić sobie na zakup biletu wstępu lub karnetu na mecze RTS Widzew Łódź.

Zakupy Karnetów fundowanych i zapraszanie młodych kibiców na mecze realizowane są w ramach programu „Widzew, moja wielka przygoda”,

Program Widzew, moja wielka przygoda” to przedsięwzięcie realizowane przez OSK "Tylko Widzew" i we współudziale klubu RTS WIDZEW ŁÓDŹ przeznaczone do obsługi puli tzw. Karnetów Fundowanych zakupionych przez OSK „Tylko Widzew” w sezonie 2023/2024. Kierował się on będzie następującymi zasadami:

 1. Za początek działania programu w sezonie 2023/2024 uważa się dzień 22 lipca 2023. W tym dniu również OSK poinformuje widzewską społeczność jaka pula Karnetów Fundowanych jest przeznaczona do wykorzystania ww. okresie.
 2.  Do udziału w programie OSK zaprasza swoje oddziały, fankluby, osiedla,  szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kluby sportowe, parafie i tych wszystkich, którzy:
 1. W sposób odpowiedzialny i skuteczny są w stanie przygotować obsługę wskazanej przez siebie grupy.
 2. Akceptują zapisy niniejszych zasad oraz wyznają bliskie OSK zasady tworzenia widzewskiej społeczności w tym współpracy z Klubem.
 1. Z udziału w programie skorzystać mogą zorganizowane grupy dzieci i młodzieży przy czym:
 1. Program dotyczy dzieci do 16 roku życia włącznie – rocznikowo.
 2. Na każde 10-cioro dzieci przypadać musi jeden pełnoletni opiekun.
 3. Minimalna liczebność grupy nie może być mniejsza niż 11 osób.
 1.  Każda chcąca skorzystać z udziału w programu grupa musi zgłosić swą gotowość do skorzystania z puli karnetów fundowanych  do koordynatora programu ustanowionego na poziomie OSK. Zgłoszenie musi wskazywać:
 1. Mecz, którego dotyczy.
 2. Przybliżoną, łączną  liczbę dzieci i opiekunów chcących ustanowić grupę.
 1.  Każda grupa dokonuje potwierdzenia swojego udziału w wybranym przez siebie meczu poprzez dostarczenie do koordynatora programu listy członków grupy w ustalonym formacie. Lista zawierać musi informacje dotyczące:
 1. Imienia
 2. Nazwiska
 3. Nr PESEL uczestnika grupy.
 4. Preferowany szablon listy to dokument Excel w której ww. dane znajdują się w dedykowanej kolumnie
 1.  Dostarczenie listy musi nastąpić najpóźniej na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed wybranym meczem – na przykład mecz sobotni obliguje do dostarczenia listy najpóźniej w środę. Brak dotrzymania wyznaczonego terminu eliminuje wcześniej dokonane zgłoszenie grupy na dany mecz.
 2.  Najpóźniej 2 (dwa) dni przed meczem koordynator programu dokona podsumowania poziomu wykorzystania puli Karnetów Fundowanych OSK. W przypadku, kiedy przypadająca na OSK pula nie zostanie w pełni wykorzystana, zwolnione karnety pozostaną w dyspozycji Klubu.
 3.  W przypadku kiedy liczba zgłoszeń (zgłoszonych osób na dany mecz) przekroczy pulę Karnetów dostępnych OSK w ramach programu koordynator wystąpi do Klubu
  o przydzielenie brakującej liczby karnetów z puli pozostających w dyspozycji Klubu,
  a w przypadku kiedy pula ta będzie już pusta dokona stosownych redukcji uczestników/grup przypisanych do danego meczu. Decyzja o redukcji będzie arbitralną decyzja ww. koordynatora. Przy jej podejmowaniu mogą być brane pod uwagę m.in. takie czynniki jak:
 1. Dotychczasowy udział grupy w programie.
 2. Poziom dotychczasowej współpracy z OSK w ramach programu i nie tylko.
 3. Poziom zaangażowania grupy w przygotowania do udziału w danym meczu.
 4. Kolejność zgłoszeń na dany mecz.
 1.  Każdorazowo po rozegranym meczu koordynator programu przekaże mailowo do Klubu oraz opublikuje na stronach OSK  informację o wykorzystaniu puli Karnetów Fundowanych OSK, w tym w szczególności:
 1. Liczbie grup uczestniczących w danym meczu.
 2. Liczbie osób uczestniczących w danym meczu z podziałem na dzieci i ich opiekunów.
 3. Liczbie Karnetów niewykorzystanych i tym samym przekazanych do wykorzystania przez RTS.
 4. Powyższe podsumowanie zostanie opublikowane nie później niż 72 godziny po zakończeniu obsługiwanego meczu. Jednocześnie dokonane zostanie i opublikowane również podsumowanie całej rundy – nie później niż 2 tygodnie po jej zakończeniu.

 

Wszelkie grupy, które chciałyby wziąć udział w naszej akcji na wyżej opisanych zasadach prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2007-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew".
Wszelkie prawa zastrzeżone.