Pomagają nam

Polecamy

Partnerzy techniczniWielka Orkiestra Widzewskiej Pomocy - Zasady

Przygotowując akcję Wielkiej Orkiestry Widzewskiej Pomocy przyjęliśmy następujące założenia:

 1. Wszelkie zebrane w ramach akcji środki pomocowe przekazane zostaną na potrzeby stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew, a w szczególności jego drużyny piłkarskiej.
 2. Przekazanie środków odbywać się będzie w formie opłacanej składki członkowskiej OSK jako członka wspierającego RTSu przy jednoczesnym założeniu pełnego zaufania do Zarządu RTSu i jego pracy.
 3. Dopuszczalna jest również forma świadczenia wsparcia realizowana poprzez zakup wybranych usług czy produktów. Każda z ww. operacji realizowana będzie w porozumieniu z zarządem naszego klubu oraz przy aprobacie zarządu OSK.
   1. Rozpatrywaliśmy i braliśmy pod uwagę wiele możliwości świadczenia pomocy. Wśród nich wymienić można takie przykłady jak zakup sprzętu sportowego dla drużyny czy zakup odżywek dla piłkarzy. Lista możliwej oferowanej pomocy jest otwarta i będzie uzupełniana w ramach naszej współpracy z klubem.
   2. Akcja pomocowa realizowana będzie z środków jakie przekazane zostaną na dedykowane do tego celu subkonto działające przy oficjalnym rachunku bankowym OSK „Tylko Widzew”. Jego numer znajduje się w stopce niniejszej informacji.
   3. Dla subkonta prowadzona będzie właściwa polityka rachunkowa oraz informacyjna. Nikt kto dokona wpłaty na konto nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do sposobu wykorzystania  środków jakim będziemy dysponowali w ramach akcji.
   4. Przygotowując akcję liczymy na to, że znajdzie się grono darczyńców, którzy systematycznie, w sposób cykliczny , zasilać będą konto deklarowaną kwotą. Jednocześnie w ramach akcji nikt nie planuje kwestionować pojedynczych, nawet najdrobniejszych wpłat. Jeśli taka będzie wola darczyńców stworzona zostanie ich lista, którą publikować będziemy na stronach OSK.
   5. Zakupy realizowane z środków zgromadzonych na subkoncie potwierdzane będą każdorazowo fakturami zapisanymi na OSK.

Gorąco zachęcamy do udziału w akcji! Nie warto pozostać obojętnym w trudnych czasach dla Naszego Widzewa. Liczymy, że sam pomysł jaki i sposób jego realizacji przekonają uczestników akcji do dalszych działań, pozwolą rozwinąć sprawę z iście widzewskim rozmachem, a  pomoc okazana klubowi zwróci nam się z nawiązką w postaci emocji generowanych w czasie zwycięskich meczów naszej drużyny.

Copyright © 2007-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew".
Wszelkie prawa zastrzeżone.