Pomagają nam

Polecamy

Partnerzy techniczniKarnety fundowane OSK, czyli "Widzew moja wielka przygoda"

TWlogoWYPUKŁE

 Informujemy, że w związku z możliwością nabywania karnetów fundowanych na rundę jesienną sezonu 2017/2018, jako OSK „Tylko Widzew” dokonaliśmy już pierwszej transzy ich zakup w ramach programu „Widzew moja wielka przygoda”. Operując dostępnymi środkami złożyliśmy w Klubie zamówienie na 100 szt wejściówek, na które środki pozyskaliśmy z darowizn wpływających na konto naszego stowarzyszenia. Dotychczas w ramach akcji zebraliśmy na naszym koncie 6 700 złotych.

Szczegóły programu :

Program „Widzew moja wielka przygoda” to przedsięwzięcie realizowane przez OSK
i we współudziale  RTS WIDZEW ŁÓDŹ przeznaczone do obsługi puli tzw. Karnetów Fundowanych zakupionych przez OSK „Tylko Widzew” w rundzie jesiennej rozgrywek sezonu 2017/2018. Kierował się on będzie następującymi zasadami:

 1. Za początek działania programu w rundzie jesiennej  sezonu 2017/2018 uważa się dzień 31 lipca 2017. W tym dniu również OSK poinformuje widzewską społeczność jaka pula Karnetów Fundowanych jest przeznaczona do wykorzystania ww. okresie.
 2.  Do udziału w programie OSK zaprasza swoje oddziały, fankluby, osiedla,  szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kluby sportowe, parafie i tych wszystkich, którzy:
 1. W sposób odpowiedzialny i skuteczny są w stanie przygotować obsługę wskazanej przez siebie grupy.
 2. Akceptują zapisy niniejszych zasad oraz wyznają bliskie OSK zasady tworzenia widzewskiej społeczności w tym współpracy z klubem.
 1. Z udziału w programie skorzystać mogą zorganizowane grupy dzieci i młodzieży przy czym:
 1. Program dotyczy dzieci do 16 roku życia włącznie – rocznikowo.
 2. Na każde 10-cioro dzieci przypadać musi jeden pełnoletni opiekun.
 3. Minimalna liczebność grupy nie może być mniejsza niż 11 osób.
 1.  Każda chcąca skorzystać z udziału w programu grupa musi zgłosić swą gotowość do skorzystania z puli karnetów fundowanych  do koordynatora programu ustanowionego na poziomie OSK. Zgłoszenie musi wskazywać:
 1. Mecz, którego dotyczy.
 2. Przybliżoną, łączną  liczbę dzieci i opiekunów chcących ustanowić grupę.
 1.  Każda grupa dokonuje potwierdzenia swojego udziału w wybranym przez siebie meczu poprzez dostarczenie do koordynatora programu listy członków grupy w ustalonym formacie. Lista zawierać musi informacje dotyczące:
 1. Imienia
 2. Nazwiska
 3. Nr PESEL uczestnika grupy.
 4. Preferowany szablon listy to dokument Excel w której ww. dane znajduja się w dedykowanej kolumnie
 1.  Dostarczenie listy musi nastąpić najpóźniej na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed wybranym meczem – na przykład mecz sobotni obliguje do dostarczenia listy najpóźniej w środę. Brak dotrzymania wyznaczonego terminu eliminuje wcześniej dokonane zgłoszenie grupy na dany mecz.
 2.  Najpóźniej 2 (dwa) dni przed meczem koordynator programu dokona podsumowania poziomu wykorzystania puli Karnetów Fundowanych OSK. W przypadku, kiedy przypadająca na OSK pula nie zostanie w pełni wykorzystana, zwolnione karnety pozostaną w dyspozycji Klubu.
 3.  W przypadku kiedy liczba zgłoszeń (zgłoszonych osób na dany mecz) przekroczy pulę Karnetów dostępnych OSK w ramach programu koordynator wystąpi do RTSu
  o przydzielenie brakującej liczby karnetów z puli pozostających w dyspozycji RTSu,
  a w przypadku kiedy pula ta będzie już pusta dokona stosownych redukcji uczestników/grup przypisanych do danego meczu. Decyzja o redukcji będzie arbitralną decyzja ww. koordynatora. Przy jej podejmowaniu mogą być brane pod uwagę m.in. takie czynniki jak:
 1. Dotychczasowy udział grupy w programie.
 2. Poziom dotychczasowej współpracy z OSK w ramach programu i nie tylko.
 3. Poziom zaangażowania grupy w przygotowania do udziału w danym meczu.
 4. Kolejność zgłoszeń na dany mecz.
 1.  Każdorazowo po rozegranym meczu koordynator programu przekaże mailowo do RTSu oraz opublikuje na stronach OSK  informację o wykorzystaniu puli Karnetów Fundowanych OSK, w tym w szczególności:
 1. Liczbie grup uczestniczących w danym meczu.
 2. Liczbie osób uczestniczących w danym meczu z podziałem na dzieci i ich opiekunów.
 3. Liczbie Karnetów niewykorzystanych i tym samym przekazanych do wykorzystania przez RTS.
 4. Powyższe podsumowanie zostanie opublikowane nie później niż 48 godzin po zakończeniu obsługiwanego meczu. Jednocześnie dokonane zostanie i opublikowane również podsumowanie całej rundy – nie później niż 1 tydzień po jej zakończeniu.

Wszelkie grupy, które chciałby wziąć udział w naszej akcji na wyżej opisanych zasadach prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób chcących udzielić wsparcia finansowego na zakup karnetów fundowanych, na końcu niniejszego komunikatu znajdują się dane do przelewu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców  "Tylko Widzew"
ul. Stanisława Czernika 1/3
92-538 Łódź

Nr konta: 84 1940 1076 3042 4575 0000 0000

Tytułem : „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia KF”

Osoby wpłacające środki na konto WOWP informujemy, że powyższe nie jest kontem WOWP!

Prosimy o wpisanie odpowiedniego numeru rachunku oraz tytułu wpłaty.

Prosimy o dokonywanie przelewów najpóźniej do dnia 27.07.2017 roku.

 

Copyright © 2007-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew".
Wszelkie prawa zastrzeżone.