Pomagają nam

Polecamy

Partnerzy techniczniWielka Orkiestra Widzewskiej Pomocy - komunikat

Szanowni Klubowicze!

Informujemy, że w dniu 29.06.2023 z wolnych środków zgromadzonych w ramach akcji Wielka Orkiestra Widzewskiej Pomocy, założyliśmy lokaty bankowe. Podobne działania planujemy również w następnych miesiącach.

Odsetki uzyskane z ulokowanych środków przeznaczymy na obsługę i promocję WOWP i Klubu 1910. Przyczyną dla której wykonaliśmy ten krok są rosnące koszty prowadzenia akcji WOWP i Klubu 1910, które co raz bardziej obciążają budżet naszego stowarzyszenia. Jednocześnie deklarujemy, że zgodnie z zasadami WOWP, wszystkie zgromadzone z wpłat uczestników akcji środki nadal przeznaczać będziemy na główny cel, jakim jest obecnie wsparcie Akademii Widzewa Łódź, w ramach umów zawieranych z Klubem.

Główne wydatki jakie zamierzamy finansować z odsetek uzyskanych z lokat bankowych to:

  1. Zakup nowych banerów reklamowych (w razie konieczności wymiany).
  2. Zakup odznak Klubu 1910 i koszty wydruku certyfikatów i podziękowań.
  3. Dofinansowanie wydruku kalendarzy biurkowych dla Klubu 1910 i ich dystrybucji.
  4. Organizacja spotkań Klubu 1910.

Każdy z poniesionych wydatków sfinansowany z odsetek rozliczony zostanie i opublikowany wraz z comiesięcznym podsumowaniem wpłat na konto WOWP, o ile taki wydatek w danym miesiącu będzie miał miejsce na stronie Rozliczenie środków.

Copyright © 2007-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew".
Wszelkie prawa zastrzeżone.